Muziek brengt ons rechtstreeks en authentiek met elkaar in contact.

Door samen muziek te spelen, krijgen we de unieke kans elkaar en onszelf op een fundamenteel niveau te leren kennen.

Er is geen voorkennis vereist om deel te nemen aan de muziektherapiesessies. De spontaniteit van iemand die voor het eerst een instrument bespeelt, levert ons namelijk de authenticiteit waarmee we aan de slag kunnen.

De muziektherapieruimte is gevuld met verschillende, toegankelijke instrumenten die we gebruiken in onze muzikale improvisaties. Tijdens die improvisaties geven we elkaar de ruimte om onszelf te zijn en om ons muzikaal spel te exploreren. Soms zijn we verbonden in ons spel, soms gaan we tegen elkaar in en brengen we elkaar uit balans. En dat mag!

Voor wie graag meer leest over wat muziektherapie betekent op therapeutisch niveau, beschrijf ik kort enkele specifieke aspecten van muziektherapie.

Bijzonder is het proces dat zich afspeelt binnen de muziektherapeutische relatie. Hier wordt het gehechtheidssysteem van de cliënt geactiveerd. Doordat de therapeut een houding van affectieve afstemming aanneemt, wordt die in staat gesteld interpersoonlijke interventies te doen.

Wanneer dat gebeurt, ontstaat meer flexibiliteit die hoorbaar is in de muzikale improvisaties en die zich doortrekt in het interpersoonlijk functioneren van de cliënt. Die flexibiliteit kan je zien als metafoor voor het ontstaan van meer psychische ruimte, draag-en veerkracht en aanpassingsvermogen.

Een tweede belangrijk aspect is de muzikale vorm. In elke improvisatie zal de therapeut de muziek zodanig vormgeven dat er een evenwicht ontstaat tussen structuur en ruimte voor exploratie. Vanuit deze veilige basis kan de cliënt eigen autonome muzikale initiatieven nemen.

Uiteraard zijn er nog vele andere argumenten die muziektherapie in haar unieke positie zetten binnen het therapeutische werkveld. Om dat uit te doeken te doen, verwelkom je graag op één van mijn infosessies!

Voor meer informatie over waar en wanneer: zie de facebookevents op de facebookpagina van Hella Muziektherapie!

Voor wie ?

Iedereen!

De muziektherapiesessies zijn toegankelijk voor een breed publiek omdat ze aansluiten bij diverse thema’s waarop we in lichtere of extremere mate botsen in ons dagelijks leven. Elk van deze thema’s wordt door iedereen op een andere manier ervaren en het persoonsgerichte karakter van de muziektherapeutische relatie laat een individuele aanpak toe. Hieronder een handgreep uit de thema’s die regelmatig in de sessies aan bod komen:

 • Authenticiteit
 • Vrijheid
 • Vertrouwen
 • Inspiratie
 • Rust, tijd en ruimte

Meer concreet

muziektherapie kan zinvol zijn bij iedereen die…

 • …de behoefte voelt even stil te staan bij zichzelf of bij nabije relaties met anderen
 • …het gevoel heeft de weg kwijt te zijn of merkt niet langer zichzelf te kunnen zijn
 • …specifieke emotionele uitdagingen ervaart zoals verdriet, rouw, angst, enz.
 • …te maken krijgt met dieperliggende persoonlijkheidsmoeilijkheden zoals een burn-out, depressie, borderline-problematiek, narcisme, enz.
 • …dissociaties met de werkelijkheid opmerkt bv. psychoses
 • …Zijn/haar therapeutisch proces na een psychiatrische opname ambulant wil verderzetten
 • …moeilijkheden ervaart qua emotieregulatie bv. gedragsmoeilijkheden
 • …kampt met meer pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals autisme
 • …een verstandelijke achterstand heeft of een verstandelijke achteruitgang merkt bv. dementie

Bij verdere interesse verwelkom ik je graag op één van mijn opengroepsessies of info- en beleefsessies!

Aanbod

Individuele muziektherapie
30 of 45 minuten naar voorkeur
35,00€/30min
45,00€/45min
Groeps- of gezinsmuziektherapie
45 minuten
20,00€/persoon
Persoonlijke groei aan de hand van het exploreren van de piano
30 minuten
25,00€

Contacteer mij

Per telefoon, e-mail of via het online formulier